Ngành nghề kinh doanh

1Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
2Trồng cây hàng năm khác0119
3Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
4Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
5Xử lý hạt giống để nhân giống0164
6Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
7Chế biến và bảo quản rau quả1030
8Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
9Bán buôn gạo4631
10Bán buôn thực phẩm4632
11Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
14Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
15Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
17Đại lý, môi giới, đấu giá4610
18Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
19Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
20Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
21Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY CANH LAXAS (Tên nước ngoài: LAXAS HYDROPONIC PRODUCTION TRADING SERVICE CORPORATION), Mã số thuế: 0316500841, được thành lập ngày 28/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 26-28 Đường Số 1, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ KIM SOAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp