Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TRẦN LAI, Mã số thuế: 0316500739, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 45/5 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Lai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VY VÂN

Mã số thuế: 0316270108

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VIỆT TUẤN

Mã số thuế: 0316353298

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 0201593039

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VIỆT ANH

Mã số thuế: 0316460483

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VIVIAN

Mã số thuế: 0314260055

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VIOLA

Mã số thuế: 0315556834

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VINA TERRACE

Mã số thuế: 0313678280

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VIETSING

Mã số thuế: 0310204557

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VIET STAR

Mã số thuế: 0314723539

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VIET NAM STAR

Mã số thuế: 0316597424

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VENUS

Mã số thuế: 0312795030

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VENICE

Mã số thuế: 0313635858

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÚ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312799691

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÙNG LAN

Mã số thuế: 1001186888

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0312708736

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÌNH YÊU

Mã số thuế: 0315522698

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÂN ĐỊNH

Mã số thuế: 0314525167

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÂN MỸ

Mã số thuế: 0312151903

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÂN KIM SƠN

Mã số thuế: 0309758039

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÂN BÌNH

Mã số thuế: 0313988525

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TÂM NGUYÊN

Mã số thuế: 0315510318

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TWINS

Mã số thuế: 0314572505

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TUẤN TÚ

Mã số thuế: 0105479679

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TUẤN THÚY

Mã số thuế: 3502319740

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TUYẾT SỰ

Mã số thuế: 0315120981

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TST

Mã số thuế: 0401798724

Tìm thông tin Doanh nghiệp