Ngành nghề kinh doanh

1Lập trình máy vi tính6201
2Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
3Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
4Quảng cáo7310
5Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
6Cổng thông tin6312
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
8Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN JETTA (Tên nước ngoài: JETTA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD), Mã số thuế: 0316500489, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 19/2B Thạnh Lộc 08, Khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Vũ Thảo Vy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp