Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN NGỌC ANH BEAUTY (Tên nước ngoài: NGOC ANH BEAUTY NC CO.,LTD), Mã số thuế: 0316499716, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 488/11 Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Thị Cẩm Ngọc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THẢO AN

Mã số thuế: 0314412678

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THÚY LIỄU

Mã số thuế: 2200734883

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THÍCH THƯ

Mã số thuế: 2001328397

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THÁI A

Mã số thuế: 0109726375

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THÀNH LONG

Mã số thuế: 0106182529

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THÀNH LAN

Mã số thuế: 0107332142

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THÀNH AN

Mã số thuế: 0105826594

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THY

Mã số thuế: 3603597832

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THUỲ ANH

Mã số thuế: 3603738233

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THU HẢO

Mã số thuế: 2600968780

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THU HUYỀN

Mã số thuế: 0108067909

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN ĐĂNG

Mã số thuế: 0314016995

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN ĐAN

Mã số thuế: 0313604112

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN ÂN

Mã số thuế: 0313793501

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN THẢO

Mã số thuế: 0313376473

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3603501435

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN

Mã số thuế: 0106170890

Tìm thông tin Doanh nghiệp