Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Sản xuất sợi1311
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú9620
5Sản xuất sợi nhân tạo2030
6Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
7Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
10Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
11Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CHỈ MAY HOÀNG GIA (Tên nước ngoài: HOANG GIA THREAD CO.,LTD), Mã số thuế: 0316499265, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 226/22/9 Đường 8, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hồng Khuyến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoàn thiện sản phẩm dệt.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM GIA QUÝ

Mã số thuế: 0314775576

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM GIA PHÁT

Mã số thuế: 4001177286

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM GIA HƯNG

Mã số thuế: 0312750382

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM GIA BẢO

Mã số thuế: 0315618939

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM DUY PHÁT

Mã số thuế: 3603748552

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM DUY MẠNH

Mã số thuế: 0315591042

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM CỬU LONG

Mã số thuế: 0314408431

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM CÀ MAU

Mã số thuế: 2001161998

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM CX - MEN

Mã số thuế: 4101577496

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM AWA

Mã số thuế: 0313583688

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM AN NHIÊN

Mã số thuế: 0316741205

CÔNG TY TNHH CHỐNG SÉT TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108811860

CÔNG TY TNHH CHỐNG SÉT HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201798420

CÔNG TY TNHH CHỐNG SÉT DUYÊN HẢI

Mã số thuế: 0201926834

CÔNG TY TNHH CHỐN VỀ

Mã số thuế: 0309979292

CÔNG TY TNHH CHỐN VỀ CONST

Mã số thuế: 0316772394

CÔNG TY TNHH CHỌN VÉ

Mã số thuế: 0106992499

CÔNG TY TNHH CHỊ HAI ĐỨC STORE

Mã số thuế: 0402095121

CÔNG TY TNHH CHỊ EM QUÁN

Mã số thuế: 0315757065

CÔNG TY TNHH CHỊ BẢY

Mã số thuế: 0313281782

CÔNG TY TNHH CHỈ VĨNH THÁI

Mã số thuế: 0201289198

CÔNG TY TNHH CHỈ VÀNG

Mã số thuế: 0312610868

CÔNG TY TNHH CHỈ TÂN CHÂU

Mã số thuế: 0312603028

CÔNG TY TNHH CHỈ SỢI NGUYÊN PHÚC

Mã số thuế: 3702655524

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

Mã số thuế: 0310847420

CÔNG TY TNHH CHỈ NHẬT CAO

Mã số thuế: 2200693891

CÔNG TY TNHH CHỈ MAY T & T

Mã số thuế: 3702559676

CÔNG TY TNHH CHỈ MAY PHẠM HỮU GIA

Mã số thuế: 0314005961

CÔNG TY TNHH CHỈ MAY LINH THƯƠNG

Mã số thuế: 0109644281

CÔNG TY TNHH CHỈ MAY HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0315033721

Tìm thông tin Doanh nghiệp