Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
3Dịch vụ ăn uống khác5629
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
6Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
9Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
10Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
11Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
12Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
13Hoạt động tư vấn quản lý7020
14Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
15Vệ sinh chung nhà cửa8121
16Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
17Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
18Cho thuê xe có động cơ7710
19Điều hành tua du lịch7912
20Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH FORTUNE HOUSE (Tên nước ngoài: FORTUNE HOUSE), Mã số thuế: 0316499258, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 36 Đường 46, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Thái Thị Duy Ngân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH FOSSIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314509133

CÔNG TY TNHH FOSSIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313768921

CÔNG TY TNHH FOSROC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300992493

CÔNG TY TNHH FOSROC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300778193

CÔNG TY TNHH FOSLLEA

Mã số thuế: 0313303242

CÔNG TY TNHH FOSKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108984630

CÔNG TY TNHH FOSEN WOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702778491

CÔNG TY TNHH FOSCO

Mã số thuế: 0314660670

CÔNG TY TNHH FOSAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311715000

CÔNG TY TNHH FOS VINA

Mã số thuế: 2601023816

CÔNG TY TNHH FORY

Mã số thuế: 0108009167

CÔNG TY TNHH FORWARD

Mã số thuế: 3702377637

CÔNG TY TNHH FORWARD VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300936241

CÔNG TY TNHH FORWARD SOFTWARE

Mã số thuế: 0401968944

CÔNG TY TNHH FORUM8 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106813735

CÔNG TY TNHH FORTUNEXT GROUP

Mã số thuế: 0315350791

CÔNG TY TNHH FORTUNES

Mã số thuế: 0313389747

CÔNG TY TNHH FORTUNER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108703907

CÔNG TY TNHH FORTUNE2019

Mã số thuế: 0316043232

CÔNG TY TNHH FORTUNE VALLEY

Mã số thuế: 0312837347

CÔNG TY TNHH FORTUNE TRAVEL

Mã số thuế: 0401785002

CÔNG TY TNHH FORTUNE TEXTILE

Mã số thuế: 0314575961

CÔNG TY TNHH FORTUNE TECHNOLOGY

Mã số thuế: 3702795553

CÔNG TY TNHH FORTUNE ROYAL

Mã số thuế: 5801403401

CÔNG TY TNHH FORTUNE RIVER

Mã số thuế: 0314680525

CÔNG TY TNHH FORTUNE PROJECTS

Mã số thuế: 0313606487

Tìm thông tin Doanh nghiệp