Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG AMIDANH (Tên nước ngoài: AMIDANH DINH DUONG CO.,LTD), Mã số thuế: 0316499240, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 18/1/16 đường số 1, Khu phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Y Khoa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0105924256

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HUY PHONG

Mã số thuế: 4201717450

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HOÀNG SA

Mã số thuế: 0310773306

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HOÀNG KIM

Mã số thuế: 3603362654

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HOÀN MỸ

Mã số thuế: 0312679884

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HONISURE

Mã số thuế: 2802763056

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HIKIMEGA

Mã số thuế: 0109004316

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HEO VÀNG

Mã số thuế: 3602397580

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HDK

Mã số thuế: 0107447055

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GREENFARM

Mã số thuế: 0900998045

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GREEN HEART

Mã số thuế: 0700818827

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GOLDEN LIFE

Mã số thuế: 0314529235

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GLOBAL TECH

Mã số thuế: 0316465724

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG E CO

Mã số thuế: 3602517369

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG DEMECO

Mã số thuế: 0900997429

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG CÔNG THỨC

Mã số thuế: 3603461743

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG CHUẨN XÁC

Mã số thuế: 0316354319

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG CERES

Mã số thuế: 0312880857

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG BONBON

Mã số thuế: 0801219040

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG BIỂN

Mã số thuế: 0106372505

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG BETA

Mã số thuế: 0314659636

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG BELTA

Mã số thuế: 0314950228

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG B.N.D

Mã số thuế: 3702240826

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG AVA

Mã số thuế: 1101801921

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ASIAN - AHBT

Mã số thuế: 0313233771

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ANPHACO

Mã số thuế: 0700792914

Tìm thông tin Doanh nghiệp