Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo7310
2Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
3Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ QUẢNG CÁO KINGMAP GLOBAL (Tên nước ngoài: KINGMAP GLOBAL), Mã số thuế: 0316498889, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 565 Đường 3/2, Phường 08, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Quốc Hoàng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp