Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SAO THỔ, Mã số thuế: 0316498494, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại B15.24 Căn hộ Sunrise City View - 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê A Rốp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SVLAND

Mã số thuế: 0109070189

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SK

Mã số thuế: 2300983202

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SKY

Mã số thuế: 0316575621

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SIH

Mã số thuế: 0401502575

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SEJONG

Mã số thuế: 0401905302

Tìm thông tin Doanh nghiệp