Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
3Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
4Dịch vụ ăn uống khác5629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT GROUP, Mã số thuế: 0316498423, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 81/12 Đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trung Đức

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TẤN THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 3603042284

CÔNG TY TNHH TẤN SƠN

Mã số thuế: 4600898079

CÔNG TY TNHH TẤN SIÊNG

Mã số thuế: 2200754350

CÔNG TY TNHH TẤN SINH

Mã số thuế: 0401818762

CÔNG TY TNHH TẤN SAO

Mã số thuế: 0313843826

CÔNG TY TNHH TẤN QUÝ PHÁT

Mã số thuế: 4500612199

CÔNG TY TNHH TẤN QUÝ PHÁT

Mã số thuế: 4500596846

CÔNG TY TNHH TẤN QUÝ LONG

Mã số thuế: 3701760597

CÔNG TY TNHH TẤN QUYỀN

Mã số thuế: 0201063296

CÔNG TY TNHH TẤN PHƯỢNG

Mã số thuế: 2200728223

CÔNG TY TNHH TẤN PHƯỚC

Mã số thuế: 3501635535

CÔNG TY TNHH TẤN PHƯỚC NT

Mã số thuế: 4201590973

CÔNG TY TNHH TẤN PHƯỚC LỢI

Mã số thuế: 3603212264

CÔNG TY TNHH TẤN PHƯƠNG LONG XUYÊN

Mã số thuế: 1601917184

CÔNG TY TNHH TẤN PHÚC THIỆN

Mã số thuế: 0310864761

CÔNG TY TNHH TẤN PHÚC S.J.C

Mã số thuế: 1101630867

CÔNG TY TNHH TẤN PHÚC NÚI THÀNH

Mã số thuế: 4001205409

CÔNG TY TNHH TẤN PHÚC LIÊM

Mã số thuế: 3603385267

CÔNG TY TNHH TẤN PHÚC HẢI

Mã số thuế: 0401698222

CÔNG TY TNHH TẤN PHÚC HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901020837

CÔNG TY TNHH TẤN PHÚ VINH

Mã số thuế: 4201635631

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT

Mã số thuế: 4201172990

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT

Mã số thuế: 3100573345

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT

Mã số thuế: 2801544012

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT

Mã số thuế: 2300562268

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001615159

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT WOOD

Mã số thuế: 0313170031

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 0313116316

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT TÂN KHAI

Mã số thuế: 3801054771

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT TIẾN

Mã số thuế: 3502286887

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT THÀNH

Mã số thuế: 0401359156

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT THIÊN MAI

Mã số thuế: 0310044102

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT S P E C

Mã số thuế: 4400919839

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT PT

Mã số thuế: 2600992984

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT PRO LAND

Mã số thuế: 0315643935

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT PHARMA

Mã số thuế: 3901249171

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT NĂM

Mã số thuế: 5901134713

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT NS

Mã số thuế: 2802855194

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT NAIL

Mã số thuế: 0312771914

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT MỘT

Mã số thuế: 5901132667

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT LỤC YÊ

Mã số thuế: 5200922635

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT LPG

Mã số thuế: 0316923854

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT LAND

Mã số thuế: 0315705490

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT KINH BẮC

Mã số thuế: 2301127620

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1402117602

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 1101925194

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT HUY

Mã số thuế: 3502282811

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT HOÀNG GIA

Mã số thuế: 3603756634

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT HCM

Mã số thuế: 0313462404

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT HAI

Mã số thuế: 5901132642

Tìm thông tin Doanh nghiệp