Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
2Cho thuê xe có động cơ7710
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
4Bưu chính5310
5Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
6Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
7Vận tải hàng hóa đường sắt4912
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
10Bốc xếp hàng hóa5224
11Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
14Chuyển phát5320

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH S2 LOGISTICS (Tên nước ngoài: S2 LOGISTICS CO.,LTD), Mã số thuế: 0316498409, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 27 Đường D3, Khu phố 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Liêu Khải Tùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SA THƯ

Mã số thuế: 5500501885

CÔNG TY TNHH SA THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0312882029

CÔNG TY TNHH SA SAN

Mã số thuế: 0310527269

CÔNG TY TNHH SA RANG CHAI

Mã số thuế: 0401749533

CÔNG TY TNHH SA RANG BANG

Mã số thuế: 0402050265

CÔNG TY TNHH SA PHÁT

Mã số thuế: 4201591656

CÔNG TY TNHH SA MẪN THÔNG

Mã số thuế: 0312622285

CÔNG TY TNHH SA MẠC XANH

Mã số thuế: 0108345070

CÔNG TY TNHH SA MẠC XANH

Mã số thuế: 0107464389

CÔNG TY TNHH SA MẠC XANH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901041019

CÔNG TY TNHH SA MY GA S VIỆT NAM

Mã số thuế: 1701998765

CÔNG TY TNHH SA KÊ XANH

Mã số thuế: 0311934468

CÔNG TY TNHH SA KU RAN BO

Mã số thuế: 0313392482

CÔNG TY TNHH SA KIM PHÁT

Mã số thuế: 4401010080

CÔNG TY TNHH SA KI HÀ NAM

Mã số thuế: 0700794277

CÔNG TY TNHH SA KI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702454994

CÔNG TY TNHH SA HA LA

Mã số thuế: 0310423414

CÔNG TY TNHH SA HA LA LATEX

Mã số thuế: 0313522131

CÔNG TY TNHH SA GO VI NA

Mã số thuế: 0310422241

CÔNG TY TNHH SA GO TA KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701918061

CÔNG TY TNHH SA FI YA

Mã số thuế: 0315967111

CÔNG TY TNHH SA FARM

Mã số thuế: 0316421660

CÔNG TY TNHH SA DIGITAL

Mã số thuế: 0313160731

CÔNG TY TNHH SA DI DU

Mã số thuế: 0312244756

CÔNG TY TNHH SA CÁT NGỌC

Mã số thuế: 0316276484

CÔNG TY TNHH SA CHI SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312877572

CÔNG TY TNHH SA BAI ĐEE

Mã số thuế: 0313334258

CÔNG TY TNHH S9

Mã số thuế: 0104982985

CÔNG TY TNHH S95 ACADEMY

Mã số thuế: 0315802871

CÔNG TY TNHH S83 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108943183

CÔNG TY TNHH S778

Mã số thuế: 0316222841

CÔNG TY TNHH S68 PHÙ NINH

Mã số thuế: 2600978891

CÔNG TY TNHH S63

Mã số thuế: 2600933530

CÔNG TY TNHH S600

Mã số thuế: 0108559386

CÔNG TY TNHH S6 MEDIA

Mã số thuế: 0108847923

CÔNG TY TNHH S5

Mã số thuế: 0105295544

CÔNG TY TNHH S5 SÀI GÒN

Mã số thuế: 3702586197

CÔNG TY TNHH S5 SÀI GÒN

Mã số thuế: 3702533036

CÔNG TY TNHH S4S

Mã số thuế: 0314744497

CÔNG TY TNHH S39 PLUS

Mã số thuế: 0315913500

CÔNG TY TNHH S360

Mã số thuế: 3502345500

CÔNG TY TNHH S360 (NỘP HỘ THUẾ)

Mã số thuế: 3502406143

CÔNG TY TNHH S2P

Mã số thuế: 0315999850

CÔNG TY TNHH S2MUA

Mã số thuế: 0313810796

CÔNG TY TNHH S2C TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600248361

CÔNG TY TNHH S24

Mã số thuế: 0314417595

CÔNG TY TNHH S2 VINA

Mã số thuế: 2300882606

CÔNG TY TNHH S2 TRAVEL VIỆT NAM

Mã số thuế: 5702041630

Tìm thông tin Doanh nghiệp