Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
3Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
4Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VIRGISCA VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIRGISCA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316497349, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 59 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH THỊ YẾN NHI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VISUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107296649

CÔNG TY CỔ PHẦN VISUCO

Mã số thuế: 0201651844

CÔNG TY CỔ PHẦN VISUAL PLASTIC

Mã số thuế: 3602925336

CÔNG TY CỔ PHẦN VISTECH

Mã số thuế: 0105426966

CÔNG TY CỔ PHẦN VISTAY

Mã số thuế: 0108980763

CÔNG TY CỔ PHẦN VISTAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400485647

CÔNG TY CỔ PHẦN VISTAR MACHINERY

Mã số thuế: 0316271599

CÔNG TY CỔ PHẦN VISTA INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315376990

CÔNG TY CỔ PHẦN VISTA HILL

Mã số thuế: 5702091409

CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI HÀ NAM

Mã số thuế: 0700507853

CÔNG TY CỔ PHẦN VISOLAN

Mã số thuế: 2901989978

CÔNG TY CỔ PHẦN VISMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104975603

CÔNG TY CỔ PHẦN VISLA

Mã số thuế: 0104515973

CÔNG TY CỔ PHẦN VISLA

Mã số thuế: 0103044484

CÔNG TY CỔ PHẦN VISLA

Mã số thuế: 0103044481

CÔNG TY CỔ PHẦN VISIONLINK

Mã số thuế: 0311310702

CÔNG TY CỔ PHẦN VISIONCARE

Mã số thuế: 2500670990

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106695584

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION SKY

Mã số thuế: 0316318303

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION NHÂN VIỆT

Mã số thuế: 0107296617

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION EDUCATION

Mã số thuế: 0316090916

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION CHEMICAL

Mã số thuế: 0316509040

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION ASIA

Mã số thuế: 0314158069

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION ASIA

Mã số thuế: 0312739607

CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH

Mã số thuế: 0109411840

CÔNG TY CỔ PHẦN VISIMEX SÀI GÒN

Mã số thuế: 0313331264

CÔNG TY CỔ PHẦN VISIKARD VIETNAM

Mã số thuế: 0311480937

CÔNG TY CỔ PHẦN VISEAFOOD

Mã số thuế: 0311376397

CÔNG TY CỔ PHẦN VISE HOSPITALITY

Mã số thuế: 0313595651

CÔNG TY CỔ PHẦN VISCO

Mã số thuế: 0105808965

CÔNG TY CỔ PHẦN VISCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201581668

CÔNG TY CỔ PHẦN VISC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103027052

CÔNG TY CỔ PHẦN VISBUILD

Mã số thuế: 0401928363

CÔNG TY CỔ PHẦN VISAWAKI

Mã số thuế: 0315069421

CÔNG TY CỔ PHẦN VISAHO

Mã số thuế: 0107394847

CÔNG TY CỔ PHẦN VISAHO

Mã số thuế: 0106990131

CÔNG TY CỔ PHẦN VISAGO

Mã số thuế: 0310443499

CÔNG TY CỔ PHẦN VIRTUE RESOURCES

Mã số thuế: 0314062529

CÔNG TY CỔ PHẦN VIROBO

Mã số thuế: 0107947153

CÔNG TY CỔ PHẦN VIRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315704747

CÔNG TY CỔ PHẦN VIRGOS

Mã số thuế: 0313039319

CÔNG TY CỔ PHẦN VIRGO NHA TRANG

Mã số thuế: 4201676564

Tìm thông tin Doanh nghiệp