Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
5Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ BẢO CHÂU, Mã số thuế: 0316497162, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 50/3A Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp