Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
2Phá dỡ4311
3Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
4Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
5Xây dựng công trình công ích khác4229
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
8Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
9Bán mô tô, xe máy4541
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
12Bán buôn thực phẩm4632
13Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
14Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
15Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
16Xây dựng nhà không để ở4102
17Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
18Hoàn thiện công trình xây dựng4330
19Xây dựng công trình đường sắt4211
20Xây dựng công trình đường bộ4212
21Xây dựng công trình điện4221
22Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
24Xây dựng nhà để ở4101
25Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
26Lắp đặt hệ thống điện4321
27Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
28Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
29Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp7214
30Thoát nước và xử lý nước thải3700
31Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
32Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ SANTA (Tên nước ngoài: SANTATECH GROUP), Mã số thuế: 0316496899, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 669D Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Chí Linh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHC

Mã số thuế: 0108892468

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAO

Mã số thuế: 0109608149

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO

Mã số thuế: 3702070613

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKE

Mã số thuế: 2301058938

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D-PARK

Mã số thuế: 0109187772

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D&V;

Mã số thuế: 2500645634

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D&N;

Mã số thuế: 3002233189

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CĐK

Mã số thuế: 2301141505

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CĐH

Mã số thuế: 0109244780

Tìm thông tin Doanh nghiệp