Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
2Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631
3Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
4Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610
5Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE PHÁT ĐẠT, Mã số thuế: 0316496874, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 05, dãy 1, Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long, xóm 3 thôn, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hồng Diểm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAY MINH LONG

Mã số thuế: 0201722100

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAY HOTEL

Mã số thuế: 0316761882

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAY H & T

Mã số thuế: 0313350926

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAX SÀI GÒN

Mã số thuế: 0311756416

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAVENPOINT

Mã số thuế: 0315715428

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE ZEUS

Mã số thuế: 0314568347

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE XMEN

Mã số thuế: 0315873294

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE TOKYO

Mã số thuế: 0315540217

Tìm thông tin Doanh nghiệp