Ngành nghề kinh doanh

1Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
2Hoạt động nhiếp ảnh7420
3Quảng cáo7310
4Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
5Lập trình máy vi tính6201
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
8Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ M.I.C (Tên nước ngoài: M.I.C SERVICE CO., LTD), Mã số thuế: 0316496070, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 223 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Trường An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MARU

Mã số thuế: 0316800281

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MARS

Mã số thuế: 0107006491

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MARKETING FXCA

Mã số thuế: 0315994210

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MARITA

Mã số thuế: 3702567677

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MANGAL

Mã số thuế: 4201866244

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MANAM

Mã số thuế: 0314427723

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAN NAM

Mã số thuế: 0314218127

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAISEN

Mã số thuế: 0106820316

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAILISA

Mã số thuế: 0315153345

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAIKA

Mã số thuế: 0311262840

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI ĐA

Mã số thuế: 2802813596

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI TRÀ

Mã số thuế: 0108872398

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI TRÀ

Mã số thuế: 0108806902

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI TRINH

Mã số thuế: 1801227501

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI THỬ

Mã số thuế: 2802543646

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI SƠN

Mã số thuế: 0108638045

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI NGUYỄN

Mã số thuế: 0105156269

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI MINH

Mã số thuế: 0106884334

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI LÂM

Mã số thuế: 0313365672

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI KHUÊ

Mã số thuế: 0109557367

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI KHANH

Mã số thuế: 0201905721

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI HÀ

Mã số thuế: 0106938050

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI HOÀNG

Mã số thuế: 0107411108

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI DUYÊN

Mã số thuế: 0402000874

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI CHÂU

Mã số thuế: 0313046997

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI AN KHANG

Mã số thuế: 0314538617

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ M.O PLUS

Mã số thuế: 0315657254

Tìm thông tin Doanh nghiệp