Ngành nghề kinh doanh

1Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
2Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
3Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALPHA PARTNER (Tên nước ngoài: ALPHA PARTNER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316493915, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 17 đường 33, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Thị Hoàng Yế

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AMSG

Mã số thuế: 0313145638

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AMQ

Mã số thuế: 2500589193

Tìm thông tin Doanh nghiệp