Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
2Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
12Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
13Quảng cáo7310
14Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
15Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
16Dịch vụ đóng gói8292
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CANA WINES, Mã số thuế: 0316414007-001, được thành lập ngày 16/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 22/9 đường 24, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ TÚ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO PHONG NGUYÊN

Mã số thuế: 5801080969-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO PHONG - KHO HÀNG

Mã số thuế: 0302309845-029

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO PHONG - KHO HÀNG

Mã số thuế: 0302309845-020

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-015

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-014

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-013

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-012

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-011

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-010

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-009

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-008

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-007

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NHƯ PHÚC

Mã số thuế: 0312935785-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 3701581654-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO MINH

Mã số thuế: 3500590553-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO MINH TNT

Mã số thuế: 0311776645-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO LẦU VTD

Mã số thuế: 0314112561-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO LINH SA

Mã số thuế: 0315581968-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO KỲ NAM

Mã số thuế: 0102595892-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO HÙNG

Mã số thuế: 0305128572-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO HUỲNH PHÁT

Mã số thuế: 3602863591-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO HUỲNH PHÁT

Mã số thuế: 3602863591-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO BỒI NAM MỸ

Mã số thuế: 0307161166-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO BẮC THÁI

Mã số thuế: 4600418741-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CANPAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 3600698198-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CANDY SPA

Mã số thuế: 0315767673-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp