Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HTX VẬN TẢI THÀNH LONG, Mã số thuế: 0316311160, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 5/9 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Bảo Huynh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HTX XE BUÝT

Mã số thuế: 1900448558

HTX XDTM&DV THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 6400171434

HTX XD ĐÔNG BÌNH

Mã số thuế: 1500982571

HTX XD VÀ MT XÃ SƠN GIANG

Mã số thuế: 3001777725

HTX XD TM DV THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6300219058

HTX XD THIỆN CHÍ

Mã số thuế: 6300216917

HTX XD DV MÃ ĐÀ

Mã số thuế: 3603065644

HTX VỆ SINH MÔI TRƯỜNG XÃ KIM XÁ

Mã số thuế: 2500496968

HTX VỆ SINH MÔI TRƯỜNG MAI THOA

Mã số thuế: 6200069296

HTX VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LIÊN MINH

Mã số thuế: 0310714727

HTX VỆ SINH MTĐT-BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800616356

HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƯ ĐẠT

Mã số thuế: 3301593408

HTX VẬN TẢI ĐẠI KIM

Mã số thuế: 0314052305

HTX VẬN TẢI Ô TÔ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800899023

HTX VẬN TẢI YÊN THỦY

Mã số thuế: 5400466098

HTX VẬN TẢI TĂNG TÙNG

Mã số thuế: 3002120185

HTX VẬN TẢI TÂN TIẾN

Mã số thuế: 3603067754

HTX VẬN TẢI TÂN HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 0314052263

HTX VẬN TẢI TÂN BÌNH

Mã số thuế: 3603531101

HTX VẬN TẢI THỦY BỘ PHI LONG

Mã số thuế: 1800153014-001

HTX VẬN TẢI THỦY BỘ HOÀNG TÚ

Mã số thuế: 1800560965-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp