Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
3Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
6Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
7Giáo dục nhà trẻ8511
8Giáo dục mẫu giáo8512
9Giáo dục tiểu học8521
10Giáo dục trung học cơ sở8522
11Giáo dục trung học phổ thông8523
12Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
13Giáo dục nghề nghiệp8532
14Đào tạo cao đẳng8533
15Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
16Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC G-EDU (Tên nước ngoài: G-EDU EDUCATION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316310696, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 63B KP1A Tân Thới Hiệp 20, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG THỊ ANH PHƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HERMES

Mã số thuế: 0314338897

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HELLO KIDS

Mã số thuế: 0108271904

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HELEN KIDS

Mã số thuế: 0109643633

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HBT

Mã số thuế: 0202058186

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAWAII

Mã số thuế: 0314827520

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAVAGO

Mã số thuế: 0107405471

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAS

Mã số thuế: 0316786566

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAPPY LIFE

Mã số thuế: 3100981337

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAPPY KIDZ

Mã số thuế: 2300990506

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAPPY KIDS

Mã số thuế: 6001708068

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAPPY KIDS DMD

Mã số thuế: 0601182749

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAPPY BEE

Mã số thuế: 0313232520

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAPPY & LUCKY

Mã số thuế: 3401224066

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAMOVA

Mã số thuế: 1801683423

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAI BÀ TRƯNG

Mã số thuế: 6400395748

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAC

Mã số thuế: 0401622992

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC H2Q

Mã số thuế: 0314116975

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC H&G

Mã số thuế: 0315752518

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GURU

Mã số thuế: 0312567362

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GREEN IVY

Mã số thuế: 2700890760

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GREEN GALAXY

Mã số thuế: 0316444393

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GREEN BEE

Mã số thuế: 0401826234

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GOLDEN KIDS

Mã số thuế: 0201972862

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GOLDEN KEY

Mã số thuế: 0316029527

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GLORY

Mã số thuế: 0202026480

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GLOBAL

Mã số thuế: 2300983347

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIÁC NGỘ

Mã số thuế: 0314130916

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIPI

Mã số thuế: 0401989849

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIAO TÂM

Mã số thuế: 0316139826

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIANG TOẢN

Mã số thuế: 0314012510

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIANG NAM

Mã số thuế: 2400897395

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIA TIẾN

Mã số thuế: 0313344344

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIA THỊNH

Mã số thuế: 0312209007

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIA KHANG

Mã số thuế: 0314012503

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIA HƯNG

Mã số thuế: 4101575918

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIA HÂN

Mã số thuế: 2500579639

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIA HUY

Mã số thuế: 0314185055

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIA BẢO

Mã số thuế: 6300333177

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GENIUS

Mã số thuế: 0316136007

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108655393

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GCE

Mã số thuế: 0107813008

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GB

Mã số thuế: 0105858807

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GAIA

Mã số thuế: 0316476613

Tìm thông tin Doanh nghiệp