Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
8Cổng thông tin6312
9Quảng cáo7310
10Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
11Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8220
12Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH D'VINE FOODS (Tên nước ngoài: D'VINE FOODS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316310093, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 69A1 Trần Kế Xương, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TÔN THUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH D.M.I INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316526906

CÔNG TY TNHH D.L.S

Mã số thuế: 0311960080

CÔNG TY TNHH D.K.P PHARMA

Mã số thuế: 0312148876

CÔNG TY TNHH D.K INTER

Mã số thuế: 0315218793

CÔNG TY TNHH D.I.Y

Mã số thuế: 0313277105

CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104951874

CÔNG TY TNHH D.I.B

Mã số thuế: 1602045553

CÔNG TY TNHH D.HOME KINH BẮC

Mã số thuế: 2301137964

CÔNG TY TNHH D.HIVE HCM

Mã số thuế: 0316345882

CÔNG TY TNHH D.HIVE HCM

Mã số thuế: 0315325629

CÔNG TY TNHH D.H.N GARDEN & PETS

Mã số thuế: 0316483963

CÔNG TY TNHH D.G.G.H

Mã số thuế: 5801316565

CÔNG TY TNHH D.F ASIA

Mã số thuế: 0316103523

CÔNG TY TNHH D.CONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109445511

CÔNG TY TNHH D.C.M.A.S

Mã số thuế: 0401377885

CÔNG TY TNHH D.C.C

Mã số thuế: 6001690540

CÔNG TY TNHH D.C PHÚC KHANG

Mã số thuế: 0313849803

CÔNG TY TNHH D.BOLD

Mã số thuế: 0109155354

CÔNG TY TNHH D.B. GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313898046

CÔNG TY TNHH D.B. GROUP VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0315419958

CÔNG TY TNHH D.A.T MEDCO

Mã số thuế: 0316852579

CÔNG TY TNHH D.A.N.L.Y

Mã số thuế: 0108159927

CÔNG TY TNHH D.A.N STUDIO

Mã số thuế: 0313955230

CÔNG TY TNHH D.A.K VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311237315

CÔNG TY TNHH D.A.C.A CO.,LTD

Mã số thuế: 0315385850

CÔNG TY TNHH D.A.C QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109305666

CÔNG TY TNHH D.A ORGANIZATION

Mã số thuế: 0109368659

CÔNG TY TNHH D.A ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0315439922

CÔNG TY TNHH D-ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 4101366488

CÔNG TY TNHH D-TECH VINA

Mã số thuế: 0105953708

CÔNG TY TNHH D-TAG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106616328

CÔNG TY TNHH D-T-S

Mã số thuế: 5801091008

CÔNG TY TNHH D-SKY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107021161

CÔNG TY TNHH D-PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315827347

CÔNG TY TNHH D-OFFICE

Mã số thuế: 0316323705

CÔNG TY TNHH D-NATURE

Mã số thuế: 0107732454

CÔNG TY TNHH D-LIGHT QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0314606955

CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109031415

CÔNG TY TNHH D-KOREA

Mã số thuế: 2400851979

CÔNG TY TNHH D-HARDWARE

Mã số thuế: 3702873466

CÔNG TY TNHH D-GROUP

Mã số thuế: 0107656059

CÔNG TY TNHH D-FUNFO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107358006

CÔNG TY TNHH D-FAST VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603683721

CÔNG TY TNHH D-CORE

Mã số thuế: 0315241263

CÔNG TY TNHH D-CODE

Mã số thuế: 0107826896

CÔNG TY TNHH D-AROMATICS

Mã số thuế: 0315880767

CÔNG TY TNHH D- STEEL VINA KOREA

Mã số thuế: 0700509635

CÔNG TY TNHH D- HOME DESIGN

Mã số thuế: 0107867839

Tìm thông tin Doanh nghiệp