Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG BẠCH DƯƠNG (Tên nước ngoài: POPLAR NUTRITION CO.,LTD), Mã số thuế: 0316309965, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Thịnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG MAMA BEAR

Mã số thuế: 0109318986

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG LỬA VIỆT

Mã số thuế: 0311530539

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG LONG THỊNH

Mã số thuế: 3603273637

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG LAXDOMAX

Mã số thuế: 0801263177

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG INDO

Mã số thuế: 0316237037

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HỒNG MINH

Mã số thuế: 0901073148

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HẢI YẾN

Mã số thuế: 0107273659

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HẢI HƯNG

Mã số thuế: 0901067017

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 0109011271

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0105924256

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HUY PHONG

Mã số thuế: 4201717450

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HOÀNG SA

Mã số thuế: 0310773306

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HOÀNG KIM

Mã số thuế: 3603362654

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HOÀN MỸ

Mã số thuế: 0312679884

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HONISURE

Mã số thuế: 2802763056

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HIKIMEGA

Mã số thuế: 0109004316

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HEO VÀNG

Mã số thuế: 3602397580

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG HDK

Mã số thuế: 0107447055

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GREENFARM

Mã số thuế: 0900998045

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GREEN HEART

Mã số thuế: 0700818827

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GOLDEN LIFE

Mã số thuế: 0314529235

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GLOBAL TECH

Mã số thuế: 0316465724

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG E CO

Mã số thuế: 3602517369

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG DEMECO

Mã số thuế: 0900997429

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG CÔNG THỨC

Mã số thuế: 3603461743

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG CHUẨN XÁC

Mã số thuế: 0316354319

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG CERES

Mã số thuế: 0312880857

Tìm thông tin Doanh nghiệp