Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VĨNH SINH (Tên nước ngoài: VINH SINH FOOD CO.,LTD), Mã số thuế: 0316309958, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng G04, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Nữ Xuân Trang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIBIKIT

Mã số thuế: 4001090980

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIAMO

Mã số thuế: 2200763080

Tìm thông tin Doanh nghiệp