Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
2Sửa chữa thiết bị điện3314
3Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Lắp đặt hệ thống điện4321
6Bán buôn tổng hợp4690
7Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
8Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
9Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ECOLIGO (Tên nước ngoài: ECOLIGO CO., LTD), Mã số thuế: 0316309891, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 11, Tòa nhà Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Martin Baart

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ECONET OY

Mã số thuế: 2901407228

CÔNG TY TNHH ECONAVI

Mã số thuế: 0801295281

CÔNG TY TNHH ECONASHINE

Mã số thuế: 0901046592

CÔNG TY TNHH ECONANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313530132

CÔNG TY TNHH ECONANO TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0106832671

CÔNG TY TNHH ECOM

Mã số thuế: 0316561467

CÔNG TY TNHH ECOMY

Mã số thuế: 0316255082

CÔNG TY TNHH ECOMX BUÔN MA THUỘT

Mã số thuế: 6001647513

CÔNG TY TNHH ECOMVIET

Mã số thuế: 0315676151

CÔNG TY TNHH ECOMTECH

Mã số thuế: 2301125398

CÔNG TY TNHH ECOMSTIME

Mã số thuế: 0109152152

CÔNG TY TNHH ECOMSTAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316227085

CÔNG TY TNHH ECOMSOFT VIỆT

Mã số thuế: 0104912018

CÔNG TY TNHH ECOMSIGN

Mã số thuế: 0312671652

CÔNG TY TNHH ECOMPANIEZ

Mã số thuế: 0310916427

CÔNG TY TNHH ECOMOULDING

Mã số thuế: 0316560512

CÔNG TY TNHH ECOMORTAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109270170

CÔNG TY TNHH ECOMOON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109329025

CÔNG TY TNHH ECOMOBI SINGAPORE

Mã số thuế: 0109199640

CÔNG TY TNHH ECOMOBI SINGAPORE

Mã số thuế: 0108047807

CÔNG TY TNHH ECOMOBI MEDIA

Mã số thuế: 0108579086

CÔNG TY TNHH ECOMMERCE HOST

Mã số thuế: 0314265310

CÔNG TY TNHH ECOMMERCE DOT COM (NTNN)

Mã số thuế: 0316851511

CÔNG TY TNHH ECOMLINK

Mã số thuế: 0109193712

CÔNG TY TNHH ECOMLAND

Mã số thuế: 3502390101

CÔNG TY TNHH ECOMHUE

Mã số thuế: 3301692102

CÔNG TY TNHH ECOMHOLIC

Mã số thuế: 0109276126

CÔNG TY TNHH ECOME

Mã số thuế: 0315250966

CÔNG TY TNHH ECOMED

Mã số thuế: 0108533363

CÔNG TY TNHH ECOMEDIC

Mã số thuế: 0107700251

CÔNG TY TNHH ECOMECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 1000801040

CÔNG TY TNHH ECOMBAMBOO

Mã số thuế: 0401990474

CÔNG TY TNHH ECOMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107479699

CÔNG TY TNHH ECOMAX VINA

Mã số thuế: 0108451689

CÔNG TY TNHH ECOMATE

Mã số thuế: 0314589347

CÔNG TY TNHH ECOMASTER

Mã số thuế: 0109400912

CÔNG TY TNHH ECOM365

Mã số thuế: 0314457823

CÔNG TY TNHH ECOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104945422

CÔNG TY TNHH ECOM TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0313651923

CÔNG TY TNHH ECOM SOLUTION

Mã số thuế: 0316797328

CÔNG TY TNHH ECOM MONSTER

Mã số thuế: 0316185886

CÔNG TY TNHH ECOM HNB

Mã số thuế: 0315893212

CÔNG TY TNHH ECOM HNB (NTNN)

Mã số thuế: 0315986523

CÔNG TY TNHH ECOM CS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314165919

CÔNG TY TNHH ECOM CENTER

Mã số thuế: 0315075746

CÔNG TY TNHH ECOLUX

Mã số thuế: 0316230747

CÔNG TY TNHH ECOLUX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109297172

CÔNG TY TNHH ECOLOXTECH ASIAN

Mã số thuế: 0316206092

CÔNG TY TNHH ECOLOGIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106771309

Tìm thông tin Doanh nghiệp