Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
6Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GREEN BAMBO VN, Mã số thuế: 0316308954, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 28/1 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lưu Hải Vinh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GREEN CULTURE AGRITECH

Mã số thuế: 1101832623

CÔNG TY TNHH GREEN COUNTRY

Mã số thuế: 0311491576

CÔNG TY TNHH GREEN COSMETICS

Mã số thuế: 0315812855

CÔNG TY TNHH GREEN COSMETIC INGREDIENTS

Mã số thuế: 0315833781

CÔNG TY TNHH GREEN CORNER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107052561

CÔNG TY TNHH GREEN COOK

Mã số thuế: 0314376797

CÔNG TY TNHH GREEN CONTAINER

Mã số thuế: 0401937086

CÔNG TY TNHH GREEN CONSULT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313952215

CÔNG TY TNHH GREEN CONNECT

Mã số thuế: 0316079870

CÔNG TY TNHH GREEN CONNECT VIỆT NAM

Mã số thuế: 2902040727

CÔNG TY TNHH GREEN COCONUTS

Mã số thuế: 4001032812

CÔNG TY TNHH GREEN CLEAN

Mã số thuế: 0313461552

CÔNG TY TNHH GREEN CLEAN SOLUTIONS

Mã số thuế: 0314538455

CÔNG TY TNHH GREEN CITY

Mã số thuế: 4201538638

CÔNG TY TNHH GREEN CITY LINKS

Mã số thuế: 0104746265

CÔNG TY TNHH GREEN CIRCLE

Mã số thuế: 0312580980

CÔNG TY TNHH GREEN CHICKEN

Mã số thuế: 0109134636

CÔNG TY TNHH GREEN CHICKEN

Mã số thuế: 0108594870

CÔNG TY TNHH GREEN CHEMTECH VINA

Mã số thuế: 0107319889

CÔNG TY TNHH GREEN CHEMICAL ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0401613807

CÔNG TY TNHH GREEN CHEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702422752

CÔNG TY TNHH GREEN CHAPTER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311156313

CÔNG TY TNHH GREEN CATERING VIỆT NAM

Mã số thuế: 3502437381

CÔNG TY TNHH GREEN CARE

Mã số thuế: 0312859661

CÔNG TY TNHH GREEN CAPITAL LAND 03

Mã số thuế: 0107973298

CÔNG TY TNHH GREEN CAPITAL LAND 03

Mã số thuế: 0107971283

CÔNG TY TNHH GREEN CAPITAL LAND 02

Mã số thuế: 0107971276

CÔNG TY TNHH GREEN BẮC NINH

Mã số thuế: 2300942799

CÔNG TY TNHH GREEN BUY VIETNAM

Mã số thuế: 0314242169

CÔNG TY TNHH GREEN BUILT

Mã số thuế: 5701745183

CÔNG TY TNHH GREEN BUILD

Mã số thuế: 1301091919

CÔNG TY TNHH GREEN BUILDING TNP

Mã số thuế: 0401963826

CÔNG TY TNHH GREEN BUILD E&C VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106687463

CÔNG TY TNHH GREEN BIOTECH

Mã số thuế: 0106736819

CÔNG TY TNHH GREEN BIOMIX

Mã số thuế: 0316084126

CÔNG TY TNHH GREEN BIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107283167

CÔNG TY TNHH GREEN BIO ENERGY

Mã số thuế: 0316003494

CÔNG TY TNHH GREEN BIO BẾN TRE

Mã số thuế: 0316011720

CÔNG TY TNHH GREEN BENEFITS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316166280

CÔNG TY TNHH GREEN BEE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312349043

CÔNG TY TNHH GREEN BEE TRANS

Mã số thuế: 0316918371

CÔNG TY TNHH GREEN BEE LOGISTICS

Mã số thuế: 0315478495

CÔNG TY TNHH GREEN BEAUTY

Mã số thuế: 0314735478

CÔNG TY TNHH GREEN BEAUTY MATERIAL

Mã số thuế: 0316078179

CÔNG TY TNHH GREEN BEANS

Mã số thuế: 0313006137

CÔNG TY TNHH GREEN BAY LAND

Mã số thuế: 4201895887

CÔNG TY TNHH GREEN BAY HÀ NỘI

Mã số thuế: 2400863773

CÔNG TY TNHH GREEN BAMBOO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106633394

Tìm thông tin Doanh nghiệp