Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Dịch vụ ăn uống khác5629
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
7Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
8Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
9Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
13Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
14Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
15Cho thuê xe có động cơ7710
16Điều hành tua du lịch7912
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
18Hoạt động viễn thông khác6190
19Quảng cáo7310
20Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÁO KIM CƯƠNG (Tên nước ngoài: DIAMOND APPLE LAND JSC), Mã số thuế: 0316308665, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 87A Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Công Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp