Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
5Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
6Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV KC-AJ (Tên nước ngoài: MTV KC-AJ COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316308496, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 20 Đường số 14, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trọng Tín

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC BẢO TRÂN

Mã số thuế: 1101794110

CÔNG TY TNHH MTV KHAI DINH

Mã số thuế: 1501069117

CÔNG TY TNHH MTV KHA TRẦN

Mã số thuế: 0310613038

CÔNG TY TNHH MTV KHA TIẾN

Mã số thuế: 2001332876

CÔNG TY TNHH MTV KHA MINH

Mã số thuế: 0315311584

CÔNG TY TNHH MTV KHA KHANG

Mã số thuế: 0401762460

CÔNG TY TNHH MTV KHA HƯNG

Mã số thuế: 0310752440

CÔNG TY TNHH MTV KHA GIA LONG

Mã số thuế: 0401842596

CÔNG TY TNHH MTV KGP

Mã số thuế: 0311997394

CÔNG TY TNHH MTV KEVIN ĐOAN

Mã số thuế: 0401858719

CÔNG TY TNHH MTV KEVIN LAM

Mã số thuế: 0316330011

CÔNG TY TNHH MTV KENTDA

Mã số thuế: 0312192392

CÔNG TY TNHH MTV KENNY

Mã số thuế: 3702822091

CÔNG TY TNHH MTV KEN PY

Mã số thuế: 2001323991

CÔNG TY TNHH MTV KEM TẤT THÀNH

Mã số thuế: 3602361129

CÔNG TY TNHH MTV KEM HOA TUYẾT 99

Mã số thuế: 0312132805

CÔNG TY TNHH MTV KDTM THIÊN NAM

Mã số thuế: 2700876660

CÔNG TY TNHH MTV KDK

Mã số thuế: 1201607244

CÔNG TY TNHH MTV KDCBTS XNK HUI FENG

Mã số thuế: 2001326985

CÔNG TY TNHH MTV KD KIM LOẠI PHÚC AN

Mã số thuế: 0202093455

CÔNG TY TNHH MTV KCG

Mã số thuế: 0315980673

Tìm thông tin Doanh nghiệp