Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BP DESIGN (Tên nước ngoài: BP DESIGN COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316308337, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 3, Đường A6, Khu dân cư Palm Residence, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Boaz Monos

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BR24 VIETNAM

Mã số thuế: 0108246626

CÔNG TY TNHH BR24 VIETNAM

Mã số thuế: 0106678162

CÔNG TY TNHH BR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105186898

CÔNG TY TNHH BR MAX

Mã số thuế: 0311216241

CÔNG TY TNHH BR INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0314589668

CÔNG TY TNHH BQS

Mã số thuế: 0310825748

CÔNG TY TNHH BQP Á CHÂU

Mã số thuế: 0108350708

CÔNG TY TNHH BQP QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 0105809373

CÔNG TY TNHH BQP ASAHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108016485

CÔNG TY TNHH BQP 175

Mã số thuế: 0312311988

CÔNG TY TNHH BQL

Mã số thuế: 0312587249

CÔNG TY TNHH BQL QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109431244

CÔNG TY TNHH BQH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109127660

CÔNG TY TNHH BQC

Mã số thuế: 0105373129

CÔNG TY TNHH BQB

Mã số thuế: 4201733692

CÔNG TY TNHH BQA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314572946

CÔNG TY TNHH BQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104642523

CÔNG TY TNHH BQ MUSIC

Mã số thuế: 0313962485

CÔNG TY TNHH BQ FOODS

Mã số thuế: 0312879523

CÔNG TY TNHH BQ COLOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109228884

CÔNG TY TNHH BQ BEAUTY ACADEMY

Mã số thuế: 0315112074

CÔNG TY TNHH BP

Mã số thuế: 0311423713

CÔNG TY TNHH BPWOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105986735

CÔNG TY TNHH BPWIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109100027

CÔNG TY TNHH BPV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312242639

CÔNG TY TNHH BPTECH VINA

Mã số thuế: 2301143774

CÔNG TY TNHH BPT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105848189

CÔNG TY TNHH BPS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109207115

CÔNG TY TNHH BPP VĨNH CHÂU WIND POWER

Mã số thuế: 2200754576

CÔNG TY TNHH BPP VĨNH CHÂU WIND POWER

Mã số thuế: 2200752353

CÔNG TY TNHH BPO.MP

Mã số thuế: 0401860838

CÔNG TY TNHH BPMS

Mã số thuế: 0314411681

CÔNG TY TNHH BPMS VIET NAM

Mã số thuế: 0315143788

CÔNG TY TNHH BPMC - VINA

Mã số thuế: 0108567919

CÔNG TY TNHH BPH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106168605

CÔNG TY TNHH BPG

Mã số thuế: 0109720133

CÔNG TY TNHH BPGIA

Mã số thuế: 4300854754

CÔNG TY TNHH BPF

Mã số thuế: 0314021515

CÔNG TY TNHH BPD MOTORSPORTS

Mã số thuế: 0314533023

CÔNG TY TNHH BPCORP

Mã số thuế: 0109557529

CÔNG TY TNHH BPC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310845705

CÔNG TY TNHH BPA TRADING

Mã số thuế: 0311954947

CÔNG TY TNHH BP ĐẠT TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3801202557

CÔNG TY TNHH BP VINA

Mã số thuế: 0108307156

CÔNG TY TNHH BP NHẬT QUANG

Mã số thuế: 1501073378

CÔNG TY TNHH BP HẠ LONG

Mã số thuế: 5701898937

CÔNG TY TNHH BP GROUP

Mã số thuế: 0316873667

CÔNG TY TNHH BP FURNITURE

Mã số thuế: 0314309670

CÔNG TY TNHH BP ENGINEERING

Mã số thuế: 0312445276

Tìm thông tin Doanh nghiệp