Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
11Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
12Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
13Vận tải hành khách đường bộ khác4932
14Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
15Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
18Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
19Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
20Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
21Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
22Vận tải đường ống49400
23Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
24Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
25Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
26Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
28Dịch vụ đại lý tàu biển52291
29Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
30Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
31Bưu chính53100
32Chuyển phát53200
33Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
34Khách sạn55101
35Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
36Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
37Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
38Cho thuê xe có động cơ7710
39Cho thuê ôtô77101
40Cho thuê xe có động cơ khác77109
41Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
42Cho thuê băng, đĩa video77220
43Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIÊN NGỌC TRAVEL (Tên nước ngoài: THIEN NGOC TRAVEL CO., LTD), Mã số thuế: 0316308094, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 06 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đình Huấn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cho thuê xe có động cơ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 0700805962

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẬT NĂNG

Mã số thuế: 3401152502

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẬT NHA TRANG

Mã số thuế: 4201333775

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẬT NAM

Mã số thuế: 0311723153

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẬT LONG

Mã số thuế: 3603311466

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẬT HƯƠNG

Mã số thuế: 4601543223

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẬT CƯỜNG

Mã số thuế: 0401791750

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẪN KHE KẸP

Mã số thuế: 2902071718

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẤT

Mã số thuế: 0311496126

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẤT VIỆT

Mã số thuế: 4201760664

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẤT THIÊN

Mã số thuế: 3603309918

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẤT SƠN

Mã số thuế: 0107834103

CÔNG TY TNHH THIÊN NHÍ

Mã số thuế: 0315879056

CÔNG TY TNHH THIÊN NHÂN PHÚ

Mã số thuế: 0401757164

CÔNG TY TNHH THIÊN NHÂN PHÁT

Mã số thuế: 3602231095

CÔNG TY TNHH THIÊN NHÂN MÃ

Mã số thuế: 0314334349

CÔNG TY TNHH THIÊN NHÂN HÒA

Mã số thuế: 3602280871

CÔNG TY TNHH THIÊN NHÂN HOÀI THIỆN

Mã số thuế: 0310986449

CÔNG TY TNHH THIÊN NHU

Mã số thuế: 0312848229

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN

Mã số thuế: 0102044462

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN XANH MÁT

Mã số thuế: 0315398867

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN VẬT

Mã số thuế: 0313055790

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN VIỆT

Mã số thuế: 5800941083

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201598179

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN TAM CỐC

Mã số thuế: 2700842911

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN SẠCH

Mã số thuế: 0315744098

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN PHỐ

Mã số thuế: 4201253368

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0312064792

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN ORGANIC

Mã số thuế: 0316387000

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN NT

Mã số thuế: 4201809253

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN NATURAL

Mã số thuế: 1702218295

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN MINH THỊNH

Mã số thuế: 3603469291

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN HỘI AN

Mã số thuế: 4001220541

CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901011938

CÔNG TY TNHH THIÊN NHI NGỌC

Mã số thuế: 0901019158

CÔNG TY TNHH THIÊN NHAN

Mã số thuế: 3502276783

CÔNG TY TNHH THIÊN NGỌC YẾN

Mã số thuế: 0105448286

Tìm thông tin Doanh nghiệp