Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
3Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
6Hoàn thiện sản phẩm dệt1313

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUNG KIM LONG (Tên nước ngoài: TRUNG KIM LONG PRODUCE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316308055, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 31 Đường 26, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Diễm Thuý

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TUẤN HỮU

Mã số thuế: 0310456339

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TUẤN HOA

Mã số thuế: 0314276087

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TUẤN HIỀN

Mã số thuế: 4101355052

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TUYỀN SƠN

Mã số thuế: 0316422431

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TUYỀN CƠ

Mã số thuế: 3603786847

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TTN

Mã số thuế: 0316336976

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRẦN VÂN

Mã số thuế: 0313650461

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRẦN VIỆT

Mã số thuế: 0313117743

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRẦN HIỀN

Mã số thuế: 0313236356

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRÍ VIỄN

Mã số thuế: 3702749701

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRÍ DUYÊN

Mã số thuế: 3702579030

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRÂN TRÂN

Mã số thuế: 0310341747

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRÀ MR. CHI

Mã số thuế: 4601542043

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 0313532570

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUNG PHÁT

Mã số thuế: 0401905870

Tìm thông tin Doanh nghiệp