Ngành nghề kinh doanh

1Lập trình máy vi tính6201
2Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
3Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
4Cổng thông tin6312
5Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
6Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
7Hoạt động tư vấn quản lý7020
8Quảng cáo7310
9Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
10Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
11Cung ứng lao động tạm thời7820
12Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
13Đại lý du lịch7911
14Điều hành tua du lịch7912
15Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
17Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH DỊCH VỤ S.I.S COM (Tên nước ngoài: S.I.S COM), Mã số thuế: 0316308023, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 09 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Lương Thế Duy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN TÀI TIẾN TÀI

Mã số thuế: 0314448515

CÔNG TY TNHH VẬN THÔNG

Mã số thuế: 0315120533

CÔNG TY TNHH VẬN THÔNG ĐẠT

Mã số thuế: 1001203251

CÔNG TY TNHH VẬN THÔNG VIỆT

Mã số thuế: 0316446697

CÔNG TY TNHH VẬN THÔNG HAO YANG

Mã số thuế: 0316041179

CÔNG TY TNHH VẬN THÀNH

Mã số thuế: 0313112336

CÔNG TY TNHH VẬN THÀNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001186609

CÔNG TY TNHH VẬN LONG

Mã số thuế: 0107740007

CÔNG TY TNHH VẬN HẢO

Mã số thuế: 0312115711

CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH TOUR BẢO AN

Mã số thuế: 0402027594

CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH SECOND HOME

Mã số thuế: 0316859736

Tìm thông tin Doanh nghiệp