Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CNLGAMING (Tên nước ngoài: CNLGAMING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316307968, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6 Đường số 10, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Hồng Lĩnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CNTT HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0316217672

CÔNG TY TNHH CNTT HTC

Mã số thuế: 0316164156

CÔNG TY TNHH CNTT BCUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316661768

CÔNG TY TNHH CNTECH VINA

Mã số thuế: 2500634417

CÔNG TY TNHH CNT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107358630

CÔNG TY TNHH CNT THANH HÓA

Mã số thuế: 2802372694

CÔNG TY TNHH CNT TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314506365

CÔNG TY TNHH CNT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901087969

CÔNG TY TNHH CNS

Mã số thuế: 0801030704

CÔNG TY TNHH CNSL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315592783

CÔNG TY TNHH CNSL INDUSTRIAL

Mã số thuế: 3801230071

CÔNG TY TNHH CNSH RIO - AQUA

Mã số thuế: 0316302800

CÔNG TY TNHH CNSH MINH QUÂN

Mã số thuế: 0315696422

CÔNG TY TNHH CNSH INVENT

Mã số thuế: 0314408093

CÔNG TY TNHH CNSCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108977305

CÔNG TY TNHH CNS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314307384

CÔNG TY TNHH CNS TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0109128375

CÔNG TY TNHH CNS NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 0316756106

CÔNG TY TNHH CNS GLOBAL

Mã số thuế: 0316355224

CÔNG TY TNHH CNS AMURA PRECISION

Mã số thuế: 0312997943

CÔNG TY TNHH CNS AMURA PRECISION

Mã số thuế: 0311978881

CÔNG TY TNHH CNR PACIFIC

Mã số thuế: 0106203049

CÔNG TY TNHH CNPT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105462890

CÔNG TY TNHH CNPLUS VINA

Mã số thuế: 5400461075

CÔNG TY TNHH CNPLUS VINA

Mã số thuế: 5400453162

CÔNG TY TNHH CNPLUS HCMC

Mã số thuế: 0313734961

CÔNG TY TNHH CNP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105486330

CÔNG TY TNHH CNP TECH

Mã số thuế: 0109031359

CÔNG TY TNHH CNP AGRI

Mã số thuế: 0313480442

CÔNG TY TNHH CNO COFFEE

Mã số thuế: 5801328296

CÔNG TY TNHH CNN

Mã số thuế: 0401389915

CÔNG TY TNHH CNN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106982892

CÔNG TY TNHH CNN TBP VIỆT NAM

Mã số thuế: 3801073446

CÔNG TY TNHH CNN PHARMA

Mã số thuế: 0315721446

CÔNG TY TNHH CNM

Mã số thuế: 0107506825

CÔNG TY TNHH CNMY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316219609

CÔNG TY TNHH CNM ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 0105827157

CÔNG TY TNHH CNM THIÊN XUÂN

Mã số thuế: 2500587703

CÔNG TY TNHH CNM QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0313063590

CÔNG TY TNHH CNM KH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300889418

CÔNG TY TNHH CNM INTERAKTIVE VIỆT

Mã số thuế: 0315714625

CÔNG TY TNHH CNM GẠCH KHÔNG NUNG

Mã số thuế: 4001094287

CÔNG TY TNHH CNLIGHTING

Mã số thuế: 0315341719

Tìm thông tin Doanh nghiệp