Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng nhà không để ở4102
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
16Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
17Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
18Xây dựng công trình đường sắt4211
19Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
20Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ÐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ÐỊA ỐC DRAGON (Tên nước ngoài: DRAGON REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316307083, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 841/5/4 Quốc Lộ 13 Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Âu Dương Ðình Thi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ÐỒNG PHỤC YORI

Mã số thuế: 0402045265

CÔNG TY TNHH ÐỊA ỐC KIẾN GIA

Mã số thuế: 0316311724

CÔNG TY TNHH ÐẦU TƯ TMDV AN PHÁT

Mã số thuế: 2902057696

Tìm thông tin Doanh nghiệp