Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
4Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
5Sửa chữa thiết bị điện3314
6Sửa chữa thiết bị khác3319
7Lắp đặt hệ thống điện4321
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Phá dỡ4311
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
12Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
13Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
14Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NAM TRUNG, Mã số thuế: 0316306516, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 58/18 Ðường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ðặng Quốc Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SORA

Mã số thuế: 0108785882

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SONG PHƯỚC

Mã số thuế: 0312076685

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SIÊU THANH

Mã số thuế: 0312979398

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SIEMENS

Mã số thuế: 0311945815

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SHINHAN

Mã số thuế: 0105945707

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108537311

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SAO VIỆT

Mã số thuế: 0102028972

CÔNG TY TNHH THANG MÁY RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0316194295

CÔNG TY TNHH THANG MÁY REX

Mã số thuế: 0316345258

CÔNG TY TNHH THANG MÁY QUỐC ANH

Mã số thuế: 0313950507

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PM

Mã số thuế: 0315982871

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHƯỚC HIỀN

Mã số thuế: 4401025418

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2400893584

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 0102025090

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHÚC TÍN

Mã số thuế: 0316241756

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHÚC MINH AN

Mã số thuế: 0315681137

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHÚC ANH

Mã số thuế: 0107290541

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHÚC AN PHÁT

Mã số thuế: 3602963821

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHÚ SƠN

Mã số thuế: 0106787059

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PHI THIÊN

Mã số thuế: 1801228706

CÔNG TY TNHH THANG MÁY OSAKA

Mã số thuế: 0107283061

CÔNG TY TNHH THANG MÁY OPTIMA

Mã số thuế: 3702740522

CÔNG TY TNHH THANG MÁY OKVINA

Mã số thuế: 0107003885

CÔNG TY TNHH THANG MÁY OCD HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108303722

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NĂM THÀNH

Mã số thuế: 0316162328

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NHẬT ÂN

Mã số thuế: 0315818335

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NHẬT MINH

Mã số thuế: 0105432857

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NHẤT TÍN

Mã số thuế: 0109708961

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NHƯ ĐỨC

Mã số thuế: 0312011208

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NHC

Mã số thuế: 3702868949

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NGÔI SAO

Mã số thuế: 0309868948

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NGUYÊN THĂNG

Mã số thuế: 0314981603

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NEXT EXPRESS

Mã số thuế: 1201633251

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NCTECH

Mã số thuế: 2301140558

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NANO

Mã số thuế: 0201176324

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601144486

Tìm thông tin Doanh nghiệp