Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Phá dỡ4311
3Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Cơ sở lưu trú khác5590
8Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
9Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình9522
10Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BEST HOUSE (Tên nước ngoài: BEST HOUSE SERVICES COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316305505, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 208 Hà Huy Tập, Khu Phố Nam Thiên 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Ngọc Ánh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁCH HOA IVY

Mã số thuế: 0316311989

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁ TUẤN

Mã số thuế: 0313783969

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BZOOM

Mã số thuế: 0402068093

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BV SAO ĐỎ

Mã số thuế: 0313168811

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BV HOÀNG NAM

Mã số thuế: 0313701691

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BV A.M

Mã số thuế: 0315097161

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BUÔN HỒ

Mã số thuế: 0316188566

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BUILDING CLEAR

Mã số thuế: 0311829470

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BTS

Mã số thuế: 4201180631

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BTF

Mã số thuế: 0314745557

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BTB

Mã số thuế: 0315748021

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BSM

Mã số thuế: 0107948421

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BSK

Mã số thuế: 0313600100

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BPT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107068794

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BOXYZ VN

Mã số thuế: 0401974666

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BOSS

Mã số thuế: 0311932573

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BONGTRIP

Mã số thuế: 0314419433

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BONGTRIP

Mã số thuế: 0314150599

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BOER GOATS

Mã số thuế: 0316477783

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BNAM TRANS

Mã số thuế: 3502334072

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BMP

Mã số thuế: 0316170826

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BLUEBIRD

Mã số thuế: 0316002998

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BLUE TOPAZ

Mã số thuế: 0316206712

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BLUE STAR

Mã số thuế: 4401013973

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BLUE SKY

Mã số thuế: 0109546407

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BLUE ISLAND

Mã số thuế: 0402021112

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BLOOM ASIA

Mã số thuế: 0109590928

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BL GROUP

Mã số thuế: 3401203147

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BKCARE

Mã số thuế: 0105670241

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BIỂN VÀNG

Mã số thuế: 0106828072

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BIỂN NGỌC

Mã số thuế: 4201692654

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BIỂN HỒNG

Mã số thuế: 0310480821

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BIZ LINK

Mã số thuế: 0312767315

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BINGO

Mã số thuế: 0109140735

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BIG

Mã số thuế: 0600682675

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BIG TRAVEL

Mã số thuế: 4101560076

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BIBI

Mã số thuế: 0315898813

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BHV

Mã số thuế: 0312744759

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BESTPLANT

Mã số thuế: 0901009985

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BEST KOREA

Mã số thuế: 0107761751

Tìm thông tin Doanh nghiệp