Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)2513
2Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
3Thoát nước và xử lý nước thải3700
4Thu gom rác thải không độc hại3811
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
7Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
8Tái chế phế liệu3830
9Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
10Xây dựng nhà để ở4101
11Xây dựng nhà không để ở4102
12Xây dựng công trình công ích khác4229
13Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
14Phá dỡ4311
15Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
16Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
17Hoàn thiện công trình xây dựng4330
18Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
19Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
20Vận tải hành khách đường bộ khác4932
21Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
22Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
23Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
24Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
25Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
26Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
27Bốc xếp hàng hóa5224
28Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
29Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
30Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
31Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THỊNH PHÁT (Tên nước ngoài: THINH PHAT ENVIRONMENT SERVICE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316304935, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 27 Nguyễn Văn Huyên, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Hiệp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp