Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
2Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
3Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
4Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Bán mô tô, xe máy4541
7Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
8Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
9Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
10Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
11Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
14Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
15Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Vận tải hành khách đường bộ khác4932
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
19Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
20Quảng cáo7310
21Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
22Cho thuê xe có động cơ7710
23Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
24Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
25Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤ TÙNG Ô TÔ MINH KHOA (Tên nước ngoài: MINH KHOA AUTO SPARE PARTS TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316302977, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 20 đường D5A, khu phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hồng Thơm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI POSH

Mã số thuế: 0312314682

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI POLYTECHNIC

Mã số thuế: 0312766061

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI POLARIS

Mã số thuế: 0314532478

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI POCA

Mã số thuế: 3702817126

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PNK

Mã số thuế: 0201291817

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PNG

Mã số thuế: 0313829758

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PN PRO-COM

Mã số thuế: 0201304992

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PMV

Mã số thuế: 0314592364

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLEATS KORA

Mã số thuế: 0315292941

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLASTIC IDO

Mã số thuế: 0313718631

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PKL

Mã số thuế: 0314308740

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PK AGRIMEX

Mã số thuế: 0316615218

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PINK

Mã số thuế: 0108787801

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PINK HEO

Mã số thuế: 0316927753

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PIN HAO

Mã số thuế: 0312848010

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤNG NGA

Mã số thuế: 4101438968

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤNG ANH

Mã số thuế: 2400883804

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤC SINH

Mã số thuế: 0107554096

Tìm thông tin Doanh nghiệp