Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học3313
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Xây dựng công trình đường sắt4211
7Xây dựng công trình đường bộ4212
8Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
9Xây dựng công trình công ích khác4229
10Phá dỡ4311
11Chuẩn bị mặt bằng4312
12Lắp đặt hệ thống điện4321
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
16Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
17Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
18Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
19Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
20Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
21Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
22Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
23Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
24Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
25Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
26Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
27Hoạt động viễn thông có dây6110
28Hoạt động viễn thông không dây6120
29Lập trình máy vi tính6201
30Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
31Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
32Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
33Hoạt động tư vấn quản lý7020
34Quảng cáo7310
35Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
36Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
37Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
38Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
39Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng9521

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LỤC GIÁC DESIGN (Tên nước ngoài: HEXAGON DESIGN COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316302631, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 354/35 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Thức

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LỮ HOÀNG

Mã số thuế: 0101224574

CÔNG TY TNHH LỮ GIA MEDPHARM

Mã số thuế: 0314249132

CÔNG TY TNHH LỮ GIA COMMODITIES

Mã số thuế: 0314743888

CÔNG TY TNHH LỮ DŨNG

Mã số thuế: 0316678803

CÔNG TY TNHH LỬA ĐỎ VN

Mã số thuế: 1101882293

CÔNG TY TNHH LỬA ĐỎ VN- CN LONG AN

Mã số thuế: 1101882293-001

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Mã số thuế: 0315089499

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Mã số thuế: 0310174951

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU (NTNN)

Mã số thuế: 0316795190

CÔNG TY TNHH LỬA VÀNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601569119

CÔNG TY TNHH LỬA VIỆT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601122786

CÔNG TY TNHH LỬA THIÊNG

Mã số thuế: 0105887903

CÔNG TY TNHH LỬA NHẬT

Mã số thuế: 0312520935

CÔNG TY TNHH LỬA HỒNG

Mã số thuế: 5801036293

CÔNG TY TNHH LỬA HIỆN ĐẠI

Mã số thuế: 0313807433

CÔNG TY TNHH LỦ BAN

Mã số thuế: 0316066945

CÔNG TY TNHH LỤC ĐỊA XANH

Mã số thuế: 0311458498

CÔNG TY TNHH LỤC ĐỊA ATLANTIS

Mã số thuế: 0104628624

CÔNG TY TNHH LỤC VÀ LAM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107754144

CÔNG TY TNHH LỤC TÂN PHÁT

Mã số thuế: 0316085472

CÔNG TY TNHH LỤC THẦN NÔNG

Mã số thuế: 0106706324

CÔNG TY TNHH LỤC THÀNH TÀI

Mã số thuế: 0401601216

CÔNG TY TNHH LỤC THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 3702915557

CÔNG TY TNHH LỤC THIÊN

Mã số thuế: 0316344335

CÔNG TY TNHH LỤC THANH NGUYÊN

Mã số thuế: 0108708581

CÔNG TY TNHH LỤC SÂM

Mã số thuế: 3701875608

CÔNG TY TNHH LỤC SINH THÁI

Mã số thuế: 0310952908

CÔNG TY TNHH LỤC SINH HÓA

Mã số thuế: 0316065236

CÔNG TY TNHH LỤC QUỐC

Mã số thuế: 4000827767

CÔNG TY TNHH LỤC QUẢNG MINH

Mã số thuế: 0314576933

CÔNG TY TNHH LỤC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0315036031

CÔNG TY TNHH LỤC PHÚC

Mã số thuế: 5701832887

CÔNG TY TNHH LỤC PHONG

Mã số thuế: 0311730778

CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƯNG

Mã số thuế: 5200660958

CÔNG TY TNHH LỤC MÃ

Mã số thuế: 0801292185

CÔNG TY TNHH LỤC LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0314484496

CÔNG TY TNHH LỤC LĂNG

Mã số thuế: 0315701062

CÔNG TY TNHH LỤC LÂM

Mã số thuế: 2600999436

CÔNG TY TNHH LỤC LAM

Mã số thuế: 2901869945

CÔNG TY TNHH LỤC KIM QUÂN

Mã số thuế: 0310298241

CÔNG TY TNHH LỤC HỒNG

Mã số thuế: 0311984853

CÔNG TY TNHH LỤC HẢI

Mã số thuế: 0201631245

CÔNG TY TNHH LỤC HẢI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315811788

CÔNG TY TNHH LỤC HẢI QUÝ

Mã số thuế: 3702697531

CÔNG TY TNHH LỤC HƯƠNG

Mã số thuế: 0313078290

CÔNG TY TNHH LỤC HUỲNH

Mã số thuế: 0314404726

CÔNG TY TNHH LỤC GIÁC MÙA ĐÔNG

Mã số thuế: 0106644847

Tìm thông tin Doanh nghiệp