Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình thủy4291
9Xây dựng công trình khai khoáng4292
10Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
12Phá dỡ4311
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
16Đại lý, môi giới, đấu giá4610
17Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
18Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
19Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
20Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
21Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
22Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
23Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
24Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
25Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
26Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
27Hoạt động tư vấn quản lý7020
28Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
29Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
30Chuẩn bị mặt bằng4312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH INNOVATION ENERGY VIETNAM (Tên nước ngoài: INNOVATION ENERGY VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316301437, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 89A Xuân Thủy, Phường Thảo Ðiền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lee Soobong

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH INODEN VIET NAM

Mã số thuế: 0316206293

CÔNG TY TNHH INOCHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603645814

CÔNG TY TNHH INOAC POLYMER VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101676533

CÔNG TY TNHH INOAC LIVING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107780338

CÔNG TY TNHH INOAC LIVING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107488277

CÔNG TY TNHH INO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109289407

CÔNG TY TNHH INO INTECH

Mã số thuế: 2300754523

CÔNG TY TNHH INO INTECH (N/HỘ)

Mã số thuế: 2300775611

CÔNG TY TNHH INNVA VINA

Mã số thuế: 2301078370

CÔNG TY TNHH INNSOTECH

Mã số thuế: 0311731330

CÔNG TY TNHH INNO

Mã số thuế: 0108743177

CÔNG TY TNHH INNOZONE

Mã số thuế: 0315894632

CÔNG TY TNHH INNOZONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314006080

CÔNG TY TNHH INNOXOFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312227260

CÔNG TY TNHH INNOXOFT TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0313116965

CÔNG TY TNHH INNOXA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315108938

CÔNG TY TNHH INNOWAVE VINA

Mã số thuế: 2500528592

CÔNG TY TNHH INNOVTN

Mã số thuế: 0313674991

CÔNG TY TNHH INNOVIN

Mã số thuế: 4201822751

CÔNG TY TNHH INNOVIET

Mã số thuế: 0313527330

CÔNG TY TNHH INNOVFEAST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106682183

CÔNG TY TNHH INNOVEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314112755

CÔNG TY TNHH INNOVEK VINA

Mã số thuế: 0312404304

CÔNG TY TNHH INNOVEK TR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310490523

CÔNG TY TNHH INNOVAT

Mã số thuế: 0108325370

CÔNG TY TNHH INNOVATZ GLOBAL

Mã số thuế: 0316288169

CÔNG TY TNHH INNOVATIVE RETAIL 365

Mã số thuế: 0311917198

CÔNG TY TNHH INNOVATIVE LIGHTING

Mã số thuế: 3603683337

CÔNG TY TNHH INNOVATIVE HUB

Mã số thuế: 0315602008

CÔNG TY TNHH INNOVATION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312852338

CÔNG TY TNHH INNOVATION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312267601

CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED

Mã số thuế: 0313934209

CÔNG TY TNHH INNOVATION SOFTWARE

Mã số thuế: 3702669887

CÔNG TY TNHH INNOVATION PROMISE

Mã số thuế: 0313062935

CÔNG TY TNHH INNOVATION LAB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315603146

CÔNG TY TNHH INNOVATION FINTECH VINA

Mã số thuế: 0315657286

Tìm thông tin Doanh nghiệp