Ngành nghề kinh doanh

1Chuyển phát5320
2Bưu chính5310
3Vận tải hàng hóa đường sắt4912
4Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành4921
5Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh4922
6Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác4929
7Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Vận tải đường ống4940
11Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
12Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
13Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
14Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
18Bốc xếp hàng hóa5224
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN TOÀN CẦU GREEN DRAGON (Tên nước ngoài: GREEN DRAGON GLOBAL TRANSPORT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316301317, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 41/19 Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Trưởng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuyển phát.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN WINWAY

Mã số thuế: 0315712434

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VIỆT

Mã số thuế: 0107296208

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VIETTRANS

Mã số thuế: 0316511843

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN UY TÍN

Mã số thuế: 0313099501

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN TƯỜNG VY

Mã số thuế: 0315593522

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN TÍN THÀNH

Mã số thuế: 0106637712

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN TÍN PHONG

Mã số thuế: 0312578741

Tìm thông tin Doanh nghiệp