Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
6Đại lý du lịch7911
7Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ GIẤC MƠ (Tên nước ngoài: DREAM ENTERTAINMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316300994, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 13/4 Trần Kế Xương, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Nguyễn Hoàng Lan

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp