Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAREAL – BÌNH KHÁNH, Mã số thuế: 0316293169-001, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 26 Mai Chí Thọ, Khu phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THANH TÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-016

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-012

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-011

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-010

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-009

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-008

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-007

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-006

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-005

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312468160-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRIVISION

Mã số thuế: 3900562409-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRIVISION

Mã số thuế: 3900562409-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRIFARM

Mã số thuế: 3603384263-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NT PRODUCTION

Mã số thuế: 0314192895-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp