Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
2Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
3Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
4Sản xuất các loại dây bện và lưới1394
5Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
6May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
7Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
8Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
9Sản xuất giày dép1520
10Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
11Đại lý, môi giới, đấu giá4610
12Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
13Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
15Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
16Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
17Vận tải hành khách đường bộ khác4932
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Bốc xếp hàng hóa5224
20Quảng cáo7310
21Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
22Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGỌC VIỆT, Mã số thuế: 0316273645-001, được thành lập ngày 28/05/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 8, Đường 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Như Phong

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp