Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất hoá chất cơ bản2011
2Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029
3Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
7Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG UNI, Mã số thuế: 0316232631-001, được thành lập ngày 23/04/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 84/5E Tổ 18 Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Lan Thy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất hoá chất cơ bản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp