Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
2Khai thác quặng bôxít07221
3Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu07229
4Khai thác quặng kim loại quí hiếm07300
5Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
6Khai thác đá08101
7Khai thác cát, sỏi08102
8Khai thác đất sét08103
9Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
10Khai thác và thu gom than bùn08920
11Khai thác muối08930
12Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
15Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
16Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
17Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
18Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
19Hoàn thiện công trình xây dựng43300
20Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
21Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
23Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
24Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
25Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
26Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
27Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
28Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
29Bán buôn quặng kim loại46621
30Bán buôn sắt, thép46622
31Bán buôn kim loại khác46623
32Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
33Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
34Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
35Bán buôn xi măng46632
36Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
37Bán buôn kính xây dựng46634
38Bán buôn sơn, vécni46635
39Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
40Bán buôn đồ ngũ kim46637
41Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
42Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
43Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
44Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
45Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
46Bán buôn cao su46694
47Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
48Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
49Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
50Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
51Bán buôn tổng hợp46900
52Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
53Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
54Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
55Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
56Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
57Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
58Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
59Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
60Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
61Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
62Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
63Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
64Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
65Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
66Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
67Vận tải đường ống49400
68Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
69Vận tải hàng hóa ven biển50121
70Vận tải hàng hóa viễn dương50122
71Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
72Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
73Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
74Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
75Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
76Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
77Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
78Bốc xếp hàng hóa5224
79Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
80Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
81Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
82Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
83Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
84Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
85Dịch vụ đại lý tàu biển52291
86Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
87Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
88Bưu chính53100
89Chuyển phát53200
90Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
91Khách sạn55101
92Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
93Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
94Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
95Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
96Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
97Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
98Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
99Dịch vụ ăn uống khác56290
100Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
101Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
102Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
103Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
104Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
105Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
106Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
107Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TÁI TẠO MIỀN NAM (Tên nước ngoài: SOUTH RENEWABLE ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316153330, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 129 đường DC 11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Tuấn

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HANA

Mã số thuế: 0108725812

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G8

Mã số thuế: 0108671765

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH

Mã số thuế: 3702909257

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ DTT

Mã số thuế: 2500555606

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ COMTEL

Mã số thuế: 0108991236

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CALTEK

Mã số thuế: 3702801214

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CALTEK

Mã số thuế: 3702508368

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ AMTEC

Mã số thuế: 0312954160

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ 3T

Mã số thuế: 2300873785

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ 3D

Mã số thuế: 5701470362

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ 360

Mã số thuế: 0107575988

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TÙNG LÂM

Mã số thuế: 0310490509

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TÂN THÀNH

Mã số thuế: 0104802752

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TÂN THÀNH

Mã số thuế: 0103047961

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TÂM SEN

Mã số thuế: 1702200001

Tìm thông tin Doanh nghiệp