Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện công trình xây dựng4330
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
4Hoạt động tư vấn quản lý7020
5Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
6Quảng cáo7310
7Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
8Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
9Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
10Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ OZREAL (Tên nước ngoài: OZREAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316153267, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 242 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Minh Thiệp, Số điện thoại: 0398856886, Địa chỉ: 242 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHL

Mã số thuế: 0314342396

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHILAND

Mã số thuế: 0105237990

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHI NAM

Mã số thuế: 3702741283

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHD

Mã số thuế: 0107660295

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

Mã số thuế: 0311978320

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN ANH

Mã số thuế: 0106113003

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHA NO

Mã số thuế: 0313865756

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PFD

Mã số thuế: 0106629704

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PFC

Mã số thuế: 0106020341

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PFA

Mã số thuế: 0107681880

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEMA

Mã số thuế: 0108871852

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEDCO

Mã số thuế: 0311061414

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PDI

Mã số thuế: 0314572858

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PDA

Mã số thuế: 0108941813

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PCI

Mã số thuế: 0104413594

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PBA

Mã số thuế: 0109693320

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PAVO

Mã số thuế: 0402043349

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PARADISE

Mã số thuế: 5701772740

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PAPILLON

Mã số thuế: 0401934335

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PAPA UMI

Mã số thuế: 0315713942

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PANCO

Mã số thuế: 0402020493

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ P.O.L.Y

Mã số thuế: 0401393686

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ P.I.D

Mã số thuế: 0901054924

Tìm thông tin Doanh nghiệp