Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
3Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
4Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
5Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
6Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
7Vận tải đường ống49400
8Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
9Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
10Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
11Vận tải hành khách hàng không51100
12Vận tải hàng hóa hàng không51200
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
17Dịch vụ đại lý tàu biển52291
18Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
19Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
20Bưu chính53100
21Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NBLUE LOGIS (Tên nước ngoài: NBLUE LOGIS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316152947, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Căn hộ số L2-30.OT06 Tòa Landmark 2 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CHAJINHO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NCP VĨNH NGỌC

Mã số thuế: 0109068246

CÔNG TY TNHH NCOOK

Mã số thuế: 0313127942

CÔNG TY TNHH NCOM

Mã số thuế: 5600329758

CÔNG TY TNHH NCN UNITED

Mã số thuế: 0316230842

CÔNG TY TNHH NCM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109284134

CÔNG TY TNHH NCM SOLAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109284215

CÔNG TY TNHH NCL VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702406359

CÔNG TY TNHH NCI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314521620

CÔNG TY TNHH NCI TRADING

Mã số thuế: 0312123409

CÔNG TY TNHH NCE GLOBAL

Mã số thuế: 0109341086

CÔNG TY TNHH NCD ELECTRONIC VINA

Mã số thuế: 2301054926

CÔNG TY TNHH NCC

Mã số thuế: 0105410010

CÔNG TY TNHH NCCORP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107892828

CÔNG TY TNHH NCC PRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109185905

CÔNG TY TNHH NCB VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400436031

CÔNG TY TNHH NCA

Mã số thuế: 0801341964

CÔNG TY TNHH NCA VINA

Mã số thuế: 0315509030

CÔNG TY TNHH NC9 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312951547

CÔNG TY TNHH NC9 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312270160

CÔNG TY TNHH NC-PU SONG PHƯỚC

Mã số thuế: 3702946788

CÔNG TY TNHH NC ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0402045667

CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106025149

CÔNG TY TNHH NC VINA

Mã số thuế: 2802450857

CÔNG TY TNHH NC TRAVEL

Mã số thuế: 0315800137

CÔNG TY TNHH NC TELECOM

Mã số thuế: 0313793967

CÔNG TY TNHH NC TECH VINA

Mã số thuế: 0201972781

CÔNG TY TNHH NC PRODUCTION

Mã số thuế: 0314054870

CÔNG TY TNHH NC LED VINA

Mã số thuế: 2300937862

CÔNG TY TNHH NC LED VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2301092689

CÔNG TY TNHH NC INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0104807366

CÔNG TY TNHH NC GREEN

Mã số thuế: 0314407928

CÔNG TY TNHH NC GOLDEN

Mã số thuế: 3901301463

CÔNG TY TNHH NC ELECTRICAL TRADING

Mã số thuế: 3702732384

CÔNG TY TNHH NC DECOR

Mã số thuế: 0402100438

CÔNG TY TNHH NC BOOKING

Mã số thuế: 0316256008

CÔNG TY TNHH NBX

Mã số thuế: 0313831725

CÔNG TY TNHH NBV (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0313063167

CÔNG TY TNHH NBV (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0312403773

CÔNG TY TNHH NBT RENTAL

Mã số thuế: 0313630169

CÔNG TY TNHH NBT QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0107860375

CÔNG TY TNHH NBT GLOBAL LOGISTICS

Mã số thuế: 0316225056

CÔNG TY TNHH NBT AN PHÁT

Mã số thuế: 0106174609

CÔNG TY TNHH NBS-V

Mã số thuế: 0316870426

CÔNG TY TNHH NBS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312695188

CÔNG TY TNHH NBS - JOLEN

Mã số thuế: 0104559875

CÔNG TY TNHH NBQ

Mã số thuế: 5801223624

CÔNG TY TNHH NBNA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301178216

CÔNG TY TNHH NBM

Mã số thuế: 3702705630

Tìm thông tin Doanh nghiệp