Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763
2Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
3Giáo dục thể thao và giải trí8551
4Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO H.JDK VIỆT NAM (Tên nước ngoài: H.JDK VN), Mã số thuế: 0316152778, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 65/10 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Vũ Thị Hiếu Hạnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục thể thao và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO TRIPLE D

Mã số thuế: 0316289557

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO T&T

Mã số thuế: 0103027006

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO SỈ

Mã số thuế: 0316027696

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO SỈ 1A

Mã số thuế: 0316484639

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO SONG HÀ

Mã số thuế: 0107432718

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO PVD

Mã số thuế: 0109566837

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO PHA ĐIN

Mã số thuế: 4300838801

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NUTIFOOD

Mã số thuế: 0313256289

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NEGIN

Mã số thuế: 0109088891

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO LONG VŨ

Mã số thuế: 0105031291

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KOJI

Mã số thuế: 0105130101

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO HAZUKI

Mã số thuế: 0109685249

Tìm thông tin Doanh nghiệp