Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán buôn vải46411
3Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
4Bán buôn hàng may mặc46413
5Bán buôn giày dép46414
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
8Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
9Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
10Bán buôn cao su46694
11Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
12Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
13Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
14Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
15Bán buôn tổng hợp46900
16Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
17Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
18Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
19Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
20Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
21Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
22Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
23Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
24Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
25Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
26Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
27Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
28Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
29Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
30Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MAY - XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG TIẾN, Mã số thuế: 0316152633, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 49/7 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Văn Tiến

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MAY ANH THƯỜNG

Mã số thuế: 0310758499

CÔNG TY TNHH MAY ANH THƯ

Mã số thuế: 0312488625

CÔNG TY TNHH MAY ANH SỨC

Mã số thuế: 2400849641

CÔNG TY TNHH MAY ANH QUÂN

Mã số thuế: 0601037815

CÔNG TY TNHH MAY ANH PHONG

Mã số thuế: 2802869609

CÔNG TY TNHH MAY ANH MINH

Mã số thuế: 0700530877

CÔNG TY TNHH MAY ANH LỘC

Mã số thuế: 0700522435

CÔNG TY TNHH MAY ANH LÂM

Mã số thuế: 2801665472

CÔNG TY TNHH MAY ANH KHÔI

Mã số thuế: 3603482126

CÔNG TY TNHH MAY ANH KHÁNH

Mã số thuế: 0107479515

CÔNG TY TNHH MAY ANH KHOA

Mã số thuế: 2802582074

CÔNG TY TNHH MAY ANH HUY

Mã số thuế: 1001150899

CÔNG TY TNHH MAY ANH DŨNG

Mã số thuế: 0700779871

CÔNG TY TNHH MAY ANGEL

Mã số thuế: 0313445705

CÔNG TY TNHH MAY AN ĐẠT

Mã số thuế: 0311585520

CÔNG TY TNHH MAY AN ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0310072646

CÔNG TY TNHH MAY AN ĐÔNG

Mã số thuế: 0801183676

CÔNG TY TNHH MAY AN THỊNH

Mã số thuế: 0313208535

CÔNG TY TNHH MAY AN THÀNH FASHION

Mã số thuế: 0311101949

CÔNG TY TNHH MAY AN PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2802580951

CÔNG TY TNHH MAY AN PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 4001019811

CÔNG TY TNHH MAY AN PHÚ KIM

Mã số thuế: 0106146707

CÔNG TY TNHH MAY AN PHÁT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901020996

CÔNG TY TNHH MAY AN NHÂN

Mã số thuế: 0700818746

CÔNG TY TNHH MAY AN NAM

Mã số thuế: 0107724132

CÔNG TY TNHH MAY AN NAM MATSUOKA

Mã số thuế: 2902018464

CÔNG TY TNHH MAY AN LỘC

Mã số thuế: 1001047034

CÔNG TY TNHH MAY AN LONG

Mã số thuế: 1401357418

CÔNG TY TNHH MAY AN KHÁNH PHƯỚC

Mã số thuế: 2901731369

CÔNG TY TNHH MAY AN KHANG HD

Mã số thuế: 0801209998

CÔNG TY TNHH MAY AN HÒA

Mã số thuế: 4001106334

CÔNG TY TNHH MAY AN HUY

Mã số thuế: 0700777183

CÔNG TY TNHH MAY AN CHUNG

Mã số thuế: 0314190231

CÔNG TY TNHH MAY AKA

Mã số thuế: 2801381350

CÔNG TY TNHH MAY A&T VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501104107

CÔNG TY TNHH MAY A CỘNG

Mã số thuế: 0801178926

CÔNG TY TNHH MAY A A A

Mã số thuế: 0801290413

CÔNG TY TNHH MAY 8688 ĐIỆN BÀN

Mã số thuế: 4001228477

CÔNG TY TNHH MAY 8688 VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001203708

CÔNG TY TNHH MAY 79 HUY HOÀNG

Mã số thuế: 1501122096

CÔNG TY TNHH MAY 7 HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106456265

CÔNG TY TNHH MAY 66

Mã số thuế: 5600332574

CÔNG TY TNHH MAY 49

Mã số thuế: 4101489987

CÔNG TY TNHH MAY 421

Mã số thuế: 0316879203

CÔNG TY TNHH MAY 289

Mã số thuế: 2700818281

CÔNG TY TNHH MAY 20

Mã số thuế: 5801422926

CÔNG TY TNHH MAY 199

Mã số thuế: 1000988991

CÔNG TY TNHH MAY 195

Mã số thuế: 0202090704

Tìm thông tin Doanh nghiệp