Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
6Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HERBIO (Tên nước ngoài: HERBIO JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316152626, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 17/22 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Trọng Duy Luân, Số điện thoại: 0794840979, Địa chỉ: 17/22 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HHD

Mã số thuế: 0106103767

CÔNG TY CỔ PHẦN HHDC ACTION

Mã số thuế: 3301610653

CÔNG TY CỔ PHẦN HHD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108029999

CÔNG TY CỔ PHẦN HHD THĂNG LONG

Mã số thuế: 0106817306

CÔNG TY CỔ PHẦN HHD HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109057029

CÔNG TY CỔ PHẦN HHC

Mã số thuế: 3200462857

CÔNG TY CỔ PHẦN HH&T

Mã số thuế: 0106041334

CÔNG TY CỔ PHẦN HH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105162978

CÔNG TY CỔ PHẦN HH HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0108604663

CÔNG TY CỔ PHẦN HH HUY LONG

Mã số thuế: 0108968702

CÔNG TY CỔ PHẦN HH ASEAN GROUP

Mã số thuế: 0108875399

CÔNG TY CỔ PHẦN HH ACA

Mã số thuế: 0313215959

CÔNG TY CỔ PHẦN HG

Mã số thuế: 0201120321

CÔNG TY CỔ PHẦN HGS HƯNG HÀ

Mã số thuế: 1000937700

CÔNG TY CỔ PHẦN HGN GROUP ASIA

Mã số thuế: 0315823543

CÔNG TY CỔ PHẦN HGH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103035105

CÔNG TY CỔ PHẦN HGH LOGISTICS

Mã số thuế: 0201864722

CÔNG TY CỔ PHẦN HGH LOGISTICS

Mã số thuế: 0201743894

CÔNG TY CỔ PHẦN HGCONCEPT

Mã số thuế: 0106257407

CÔNG TY CỔ PHẦN HGC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108285784

CÔNG TY CỔ PHẦN HG VIỆT NAM

Mã số thuế: 6300133636

CÔNG TY CỔ PHẦN HG TRIỆU SƠN

Mã số thuế: 5000865605

CÔNG TY CỔ PHẦN HG STONE

Mã số thuế: 0314669401

CÔNG TY CỔ PHẦN HG MINH CHÂU

Mã số thuế: 0103036473

CÔNG TY CỔ PHẦN HG HUẾ

Mã số thuế: 3301385609

CÔNG TY CỔ PHẦN HFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201734480

CÔNG TY CỔ PHẦN HFF VIỆT NAM

Mã số thuế: 4101557309

CÔNG TY CỔ PHẦN HFBB

Mã số thuế: 4201832132

CÔNG TY CỔ PHẦN HEYDAYZ COFFEE

Mã số thuế: 0316128912

CÔNG TY CỔ PHẦN HEXA GROUP

Mã số thuế: 0107305413

CÔNG TY CỔ PHẦN HETULI

Mã số thuế: 0108602296

CÔNG TY CỔ PHẦN HETEC PHARMA

Mã số thuế: 0109069465

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTY

Mã số thuế: 0316043810

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Mã số thuế: 0106459724

CÔNG TY CỔ PHẦN HESCO QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108708599

CÔNG TY CỔ PHẦN HERVERO

Mã số thuế: 0109248425

CÔNG TY CỔ PHẦN HERRIN

Mã số thuế: 0109136915

CÔNG TY CỔ PHẦN HERO HOLDINGS

Mã số thuế: 0108883128

CÔNG TY CỔ PHẦN HERMOSA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109212002

CÔNG TY CỔ PHẦN HERLIFE

Mã số thuế: 0108728933

CÔNG TY CỔ PHẦN HERIZ VINA

Mã số thuế: 2500650017

CÔNG TY CỔ PHẦN HERITAGE REPUBLIC

Mã số thuế: 0313796125

CÔNG TY CỔ PHẦN HERITAGE HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106550571

CÔNG TY CỔ PHẦN HERITAGE HOLDINGS

Mã số thuế: 0108018690

CÔNG TY CỔ PHẦN HERITAGE CRUISES

Mã số thuế: 0201884912

CÔNG TY CỔ PHẦN HERESFORD

Mã số thuế: 0315347580

CÔNG TY CỔ PHẦN HERCULES

Mã số thuế: 0312078555

Tìm thông tin Doanh nghiệp